Browse By

Zo kunnen ondernemers hun informatieveiligheid verbeteren

Informatiebeveiliging is een systeem waarmee bedrijven en andere organisaties gevoelige gegevens beschermen. Dit is van groot belang binnen branches zoals de overheid, de zorg en de bankensector, waar persoonlijke en financiële data niet in verkeerde handen mogen vallen. Maar ook voor andere ondernemers die (veel) gegevens beheren is een solide informatiebeveiliging tegenwoordig een must.

Tegen welke risico’s beschermt informatiebeveiliging?

Een goede informatiebeveiliging beschermt tegen diverse (criminele) activiteiten die een grote negatieve impact op bedrijven en hun klanten kunnen hebben.

  • Bij hacking probeert een crimineel de IT-systemen van een bedrijf binnen te dringen, waarbij waardevolle data kunnen worden buitgemaakt.
  • Phishing is het bedriegen van bedrijven of personen met behulp van persoonlijke data, waarmee de indruk van betrouwbaarheid wordt gewekt.
  • Ransomware is kwaadaardige software waarmee een IT-systeem doelbewust geïnfecteerd wordt. Het systeem is niet meer bruikbaar tot voldaan wordt aan de (financiële) eisen van de criminelen.
  • Bij een datalek komt gevoelige informatie terecht bij personen die niet geacht worden daar toegang toe te hebben. Datalekken zijn niet per se het gevolg van criminele activiteiten, maar kunnen ook het resultaat zijn van verkeerde (veiligheids)procedures of van menselijke fouten.
  • Een DdoS (Denial-of-Service) aanval zorgt ervoor dat een server of ander onlinedienst overbelast raakt. Hierdoor is een website of database tijdelijk slecht of niet toegankelijk.

Hoe kan een bedrijf zijn beveiliging vergroten?

Hiervoor is het noodzakelijk om de databases en de gegevensstromen in kaart te brengen. Er moet worden gekeken wie binnen het bedrijf toegang heeft tot welke data, hoe die data beveiligd is, en welke risico’s voor het verlies of de diefstal van de data er bestaan. Dan kan er een plan met beveiligingsmaatregelen en nieuwe procedures worden opgesteld, zodat de kwetsbare plekken binnen het bedrijf zo goed mogelijk afgedicht worden. Bepaalde IT-bedrijven, zoals digitrust.nl, zijn gespecialiseerd in het verhogen van de informatieveiligheid van ondernemers.

Hoe kan de informatiebeveiliging worden getest?

Ondernemers die willen weten of hun informatiebeveiliging op peil is, kunnen daarvoor aankloppen bij testbedrijven. Die zetten zogenaamde ethische hackers in om een ‘pentest’, een gesimuleerde aanval op de datasystemen van de onderneming uit te voeren. Daarbij proberen de hackers de beveiligingssystemen te omzeilen, computercodes te kraken en toegang te krijgen tot waardevolle informatie. Na afloop ontvangt u een gedetailleerd rapport, waarin staat hoe goed de beveiliging van elk IT-systeem is en welke kwetsbaarheden er gevonden zijn. Dat stelt u in staat om gericht uw databeveiliging te vergroten.